2.111. Wiedząc, że: a) log3 2 = a * log3 7 = b , oblicz log3 14 oblicz log7 36 oblicz log4 1, 8 b) log7 4 = al * log7 3 = b , c) log4 3 = ai * log4 5 = b , d) log5 4 = al * log5 27 = b , oblicz log5 6 D

2.111. Wiedząc, że: a) log3 2 = a * log3 7 = b , oblicz log3 14 oblicz log7 36 oblicz log4 1, 8 b) log7 4 = al * log7 3 = b , c) log4 3 = ai * log4 5 = b , d) log5 4 = al * log5 27 = b , oblicz log5 6 D