2.114. Wykaż, powołując się na odpowiednie własności logarytmów, że podane liczby są równe: a) c) log5 3o * r * a * z * 1/(log3 5) 4/(log 10) 1/2 * log 4 + log 8 oraz b) log2 3 * log3 4 d) oraz 2 log 96 ^ (0, 25) – 1/4 * log 2/27 Zastosowanie logarytmów

 2.114. Wykaż, powołując się na odpowiednie własności logarytmów, że podane liczby są równe: a) c) log5 3o * r * a * z * 1/(log3 5) 4/(log 10) 1/2 * log 4 + log 8 oraz b) log2 3 * log3 4 d) oraz 2 log 96 ^ (0, 25) – 1/4 * log 2/27 Zastosowanie logarytmów