2.115. Oblicz stężenie molowe jonów wodorowych pH = 4 a) b) pH = 0 c) pH = 3, 5 1/(log6 10) oraz w roztworze, w którym: d) pH = 8, 75

2.115. Oblicz stężenie molowe jonów wodorowych pH = 4 a) b) pH = 0 c) pH = 3, 5 1/(log6 10) oraz w roztworze, w którym: d) pH = 8, 75