2.116. Ile razy należy zwiększyć, lub zmniejszyć, stężenie jonów wodorowych w roztworze, aby: a) pH wzrosło o 2 b) pH zmalało o 1.

2.116. Ile razy należy zwiększyć, lub zmniejszyć, stężenie jonów wodorowych w roztworze, aby: a) pH wzrosło o 2 b) pH zmalało o 1.