2.118. W roztworze zmniejszono 75 razy stężenie jonów wodorowych. O ile wzro sło pH tego roztworu?

2.118. W roztworze zmniejszono 75 razy stężenie jonów wodorowych. O ile wzro sło pH tego roztworu?