2.119. Oblicz wartość pH kwasu solnego wiedząc, że stężenie jonów wodorowych w tym kwasie jest równe 0,05 mol/dm^ 3 , . Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

2.119. Oblicz wartość pH kwasu solnego wiedząc, że stężenie jonów wodorowych w tym kwasie jest równe 0,05 mol/dm^ 3 , . Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.