2.122. Poniżej znajdują się twierdzenia, niektóre z nich to zdania fałszywe. Dla każ dego twierdzenia wypisz założenie i tezę. Sformułuj twierdzenie odwrotne do dane go. Oceń wartość logiczną danego twierdzenia i twierdzenia do niego odwrotnego. a) Jeśli liczba jest parzysta, to jest podzielna przez 12. Jeśli trójkąt ma tylko dwa kąty ostre, to jest ostrokątny. c) Jeśli liczba jest podzielna przez 3 i Jeśli przekątne czworokąta przecinają się pod kątem prostym, to czworokąt jest b) d) przez 5, to jest podzielna przez 15. kwadratem. e) Jeśli Jeśli dwie liczby mają różne znaki, to ich iloczyn jest liczbą ujemną. 8) Jeśli f) dwie liczby są ujemne, to ich iloczyn jest liczba dodatnią. liczba całkowita jest podzielna przez 100, to liczba ta jest podzielna przez 25. h) Jeśli czworokąt ma dwie przekątne równej długości, to ten czworokąt jest trapezem równoramiennym.

2.122. Poniżej znajdują się twierdzenia, niektóre z nich to zdania fałszywe. Dla każ dego twierdzenia wypisz założenie i tezę. Sformułuj twierdzenie odwrotne do dane go. Oceń wartość logiczną danego twierdzenia i twierdzenia do niego odwrotnego. a) Jeśli liczba jest parzysta, to jest podzielna przez 12. Jeśli trójkąt ma tylko dwa kąty ostre, to jest ostrokątny. c) Jeśli liczba jest podzielna przez 3 i Jeśli przekątne czworokąta przecinają się pod kątem prostym, to czworokąt jest b) d) przez 5, to jest podzielna przez 15. kwadratem. e) Jeśli Jeśli dwie liczby mają różne znaki, to ich iloczyn jest liczbą ujemną. 8) Jeśli f) dwie liczby są ujemne, to ich iloczyn jest liczba dodatnią. liczba całkowita jest podzielna przez 100, to liczba ta jest podzielna przez 25. h) Jeśli czworokąt ma dwie przekątne równej długości, to ten czworokąt jest trapezem równoramiennym.