2.123. Sformułuj twierdzenie Pitagorasa i tezę. Następnie zapisz twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa; podaj za łożenie i tezę tego twierdzenia. w postaci implikacji. Wypisz założenia

2.123. Sformułuj twierdzenie Pitagorasa i tezę. Następnie zapisz twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa; podaj za łożenie i tezę tego twierdzenia. w postaci implikacji. Wypisz założenia