2.124. Dane są zdania pi q. Zapisz twierdzenie p Rightarrow q i twierdzenie odwrotne do niego q q Rightarrow p , a następnie oceń wartości logiczne tych implikacji. Czy równoważność poq jest zdaniem prawdziwym? a) p: Romb jest kwadratem. q: Każdy kąt rombu ma miarę 90 degrees . b) p: Liczba naturalna jest podzielna przez 20. q: Liczba naturalna jest podzielna przez 10 i przez 2. c) p: Suma dwóch liczb jest dodatnia. q: Dwie liczby są dodatnie. d) p: Trójkąt jest równoboczny. q: Wszystkie kąty trójkąta mają miarę 60°. e) p: Trójkąt nie jest prostokątny. q: Trójkąt jest równoboczny. f) p: Liczba całkowita jest podzielna przez każdą liczbę naturalną dodatnią. q: Liczba jest równa 0. g) p: lloczyn dwóch liczb jest ujemny. q: lloraz dwóch liczb jest ujemny. h) p: Czworokąt jest równoległobokiem. q: Czworokąt ma parę boków równych.

2.124. Dane są zdania pi q. Zapisz twierdzenie p Rightarrow q i twierdzenie odwrotne do niego q q Rightarrow p , a następnie oceń wartości logiczne tych implikacji. Czy równoważność poq jest zdaniem prawdziwym? a) p: Romb jest kwadratem. q: Każdy kąt rombu ma miarę 90 degrees . b) p: Liczba naturalna jest podzielna przez 20. q: Liczba naturalna jest podzielna przez 10 i przez 2. c) p: Suma dwóch liczb jest dodatnia. q: Dwie liczby są dodatnie. d) p: Trójkąt jest równoboczny. q: Wszystkie kąty trójkąta mają miarę 60°. e) p: Trójkąt nie jest prostokątny. q: Trójkąt jest równoboczny. f) p: Liczba całkowita jest podzielna przez każdą liczbę naturalną dodatnią. q: Liczba jest równa 0. g) p: lloczyn dwóch liczb jest ujemny. q: lloraz dwóch liczb jest ujemny. h) p: Czworokąt jest równoległobokiem. q: Czworokąt ma parę boków równych. 

Chcę dostęp do Akademii!