2.125. Poniższe twierdzenia są zdaniami prawdziwymi. Sformułuj twierdzenia od do nich i oceń, czy są prawdziwe. wrotne 8 i przez 2. Jeśli liczba naturalna jest podzielna przez 16, to jest ona podzielna przez Jeśli liczba naturalna jest podzielna przez 21, to jest podzielna przez 3 i przez 7. c) Jeśli wszystkie boki równoległoboku mają taką samą długość, to równoległobok ten jest rombem. a) b) d) Jeśli trójkąt jest rozwartokątny, to co najmniej jeden kąt tego trójkąta jest ostry.

 2.125. Poniższe twierdzenia są zdaniami prawdziwymi. Sformułuj twierdzenia od do nich i oceń, czy są prawdziwe. wrotne

8 i przez 2. Jeśli liczba naturalna jest podzielna przez 16, to jest ona podzielna przez Jeśli liczba naturalna jest podzielna przez 21, to jest podzielna przez 3 i przez 7. c) Jeśli wszystkie boki równoległoboku mają taką samą długość, to równoległobok ten jest rombem. a) b) d) Jeśli trójkąt jest rozwartokątny, to co najmniej jeden kąt tego trójkąta jest ostry.