2.126. Podaj kontrprzykład pokazujący, że poniższe twierdzenie jest fałszywe. a) Jeżeli liczba naturalna jest podzielna przez 3 i przez 6, to ta liczba jest podzielna przez 18. b) Jeżeli kwadrat liczby rzeczywistej jest dodatni, to ta liczba rzeczywista też jest dodatnia. c) Jeżeli przekątne czworokąta są prostopadłe, to czworokąt jest rombem. d) Jeżeli przekątne czworokąta są równej długości, to czworokąt jest prostokątem.

2.126. Podaj kontrprzykład pokazujący, że poniższe twierdzenie jest fałszywe. a) Jeżeli liczba naturalna jest podzielna przez 3 i przez 6, to ta liczba jest podzielna przez 18. b) Jeżeli kwadrat liczby rzeczywistej jest dodatni, to ta liczba rzeczywista też jest dodatnia. c) Jeżeli przekątne czworokąta są prostopadłe, to czworokąt jest rombem. d) Jeżeli przekątne czworokąta są równej długości, to czworokąt jest prostokątem.