2.127. Uzasadnij, dlaczego poniższe zdania są fałszywe. a) Liczbą niewymierną nazywamy liczbę, którą można ułamka. przedstawić w postaci b) Sumą zbiorów A i B nazywamy zbiór złożony z elementów, które należą jedno cześnie do zbioru A i do zbioru B. c) Z=Z, cup Z d) Pierwiastkiem której b ^ 2 = a . kwadratowym z nieujemnej liczby a nazywamy taką liczbę b, dla D

2.127. Uzasadnij, dlaczego poniższe zdania są fałszywe. a) Liczbą niewymierną nazywamy liczbę, którą można ułamka. przedstawić w postaci b) Sumą zbiorów A i B nazywamy zbiór złożony z elementów, które należą jedno cześnie do zbioru A i do zbioru B. c) Z=Z, cup Z d) Pierwiastkiem której b ^ 2 = a . kwadratowym z nieujemnej liczby a nazywamy taką liczbę b, dla D