2.124. Wydajność pracy pewnego robotnika zmienia się w ciągu ośmiogodzinnego w(t) = 50 + 9t – t ^ 2 – 1/9 * t ^ 3 dnia pracy i po t godzinach od jej rozpoczęcia osiąga wartość w(t)= 50 +9t- gdzie f in langle0,8 rangle ). O której godzinie wydajność robotnika jest największa, jeśli rozpo czyna on pracę o godz. 6?

2.124. Wydajność pracy pewnego robotnika zmienia się w ciągu ośmiogodzinnego w(t) = 50 + 9t – t ^ 2 – 1/9 * t ^ 3 dnia pracy i po t godzinach od jej rozpoczęcia osiąga wartość w(t)= 50 +9t- gdzie f in langle0,8 rangle ). O której godzinie wydajność robotnika jest największa, jeśli rozpo czyna on pracę o godz. 6? 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz