2.123. Wyznacz dwie nieujemne liczby x, y, które spełniają równanie 2x+y=1, tak aby suma ich sześcianów x ^ 3 + y ^ 3 * b * y * h : a) najmniejsza b) największa

2.123. Wyznacz dwie nieujemne liczby x, y, które spełniają równanie 2x+y=1, tak aby suma ich sześcianów x ^ 3 + y ^ 3 * b * y * h : a) najmniejsza b) największa

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz