2.126 . Półproste OA^ -1 10B^ -4 zawierają się w prostych prostopadłych, CD 1 BD oraz |CD| = 2i|DO| = 3 (zobacz rysunek poniżej). Oznaczmy długość odcinka OA przez x. a) Wyznacz długość L(x) odcinka AB jako funkcję x. b) Dla jakiej liczby x funkcja L przyjmuje najmniejszą wartość?

2.126 . Półproste OA^ -1 10B^ -4 zawierają się w prostych prostopadłych, CD 1 BD oraz |CD| = 2i|DO| = 3 (zobacz rysunek poniżej). Oznaczmy długość odcinka OA przez x. a) Wyznacz długość L(x) odcinka AB jako funkcję x. b) Dla jakiej liczby x funkcja L przyjmuje najmniejszą wartość?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz