2.127. W pewnej firmie koszt wytworzenia x sztuk towaru w ciągu jednego dnia wyraża się wzorem K(x) = 0, 1x ^ 3 + 675 , gdzie x in(5,40) . Ile sztuk tego towaru trzeba dziennie wyprodukować, aby koszt wytworzenia jednej sztuki byl najmniejszy?

2.127. W pewnej firmie koszt wytworzenia x sztuk towaru w ciągu jednego dnia wyraża się wzorem K(x) = 0, 1x ^ 3 + 675 , gdzie x in(5,40) . Ile sztuk tego towaru trzeba dziennie wyprodukować, aby koszt wytworzenia jednej sztuki byl najmniejszy?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz