2.129. Wykaz, że jeśli n e N, to liczba 3 ^ n + 3 ^ (n + 3) + 2 ^ (n + 2) jest podzielna przez 4. D

2.129. Wykaz, że jeśli n e N, to liczba 3 ^ n + 3 ^ (n + 3) + 2 ^ (n + 2) jest podzielna przez 4. D