2.130. Wykaż, że suma czterech kolejnych liczb parzystych jest podzielna przez 4. D

2.130. Wykaż, że suma czterech kolejnych liczb parzystych jest podzielna przez 4. D