2.131. Wykaż, że suma trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielna przez 3. D

2.131. Wykaż, że suma trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielna przez 3. D