2.132. Wykaż, że iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych jest podzielny D

 2.132. Wykaż, że iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych jest podzielny D