2.133. Wykaż, że iloczyn przez 2. trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 6. D

 2.133. Wykaż, że iloczyn przez 2. trzech kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 6. D