2.135. Spuszczenie wody z basenu zajmuje 80 minut. Ilość wody w basenie (w trach) po t minutach od rozpoczęcia spuszczania wody opisuje funkcja V(t) = 250 (80 – 1) ^ 2 , gdziet t in langle0,80 rangle sześciennych wody mieści się w napełnionym basenie? b) lle metrów sześciennych wody pozostanie w basenie po 20 minutach od rozpo częcia spuszczania wody? a) lle metrów 6) lle – średnio – litrów wody na minutę wypłynie z basenu w czasie 20 początko wych minut od rozpoczęcia spuszczania wody? d) Jaka będzie prędkość wypływania wody z basenu (w litrach na minutę) w 20 mi nucie od rozpoczęcia spuszczania wody?

2.135. Spuszczenie wody z basenu zajmuje 80 minut. Ilość wody w basenie (w trach) po t minutach od rozpoczęcia spuszczania wody opisuje funkcja V(t) = 250 (80 – 1) ^ 2 , gdziet t in langle0,80 rangle sześciennych wody mieści się w napełnionym basenie? b) lle metrów sześciennych wody pozostanie w basenie po 20 minutach od rozpo częcia spuszczania wody? a) lle metrów 6) lle – średnio – litrów wody na minutę wypłynie z basenu w czasie 20 początko wych minut od rozpoczęcia spuszczania wody? d) Jaka będzie prędkość wypływania wody z basenu (w litrach na minutę) w 20 mi nucie od rozpoczęcia spuszczania wody?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz