2.136. O funkcji ciąglej f wiadomo, że jeślix x in(7,10) , to f^ prime (x)>0 0. Styczna w punk cie A(10, 8) należącym do wykresu funkcji f ma współczynnik kierunkowy równy zero. Ponadto funkcjafjest malejąca w przedziale (10, 15) . Spośród poniższych zdan wybierz zdania prawdziwe. Uzasadnij swój wybór. a) W punkcie 10 funkcja ma minimum lokalne. b) W punkcie 10 funkcja f ma maksimum lokalne. c) W punkcie 10 funkcja f nie ma ekstremum lokalnego. d) Styczną do wykresu funkcji f w punkcie A opisuje równanie y = 8 . e) Styczna do wykresu funkcji f w punkcie A opisuje równanie y = 10 . f) Styczna do wykresu funkcji f w punkcie A opisuje równanie y = 10x

2.136. O funkcji ciąglej f wiadomo, że jeślix x in(7,10) , to f^ prime (x)>0 0. Styczna w punk cie A(10, 8) należącym do wykresu funkcji f ma współczynnik kierunkowy równy zero. Ponadto funkcjafjest malejąca w przedziale (10, 15) . Spośród poniższych zdan wybierz zdania prawdziwe. Uzasadnij swój wybór. a) W punkcie 10 funkcja ma minimum lokalne. b) W punkcie 10 funkcja f ma maksimum lokalne. c) W punkcie 10 funkcja f nie ma ekstremum lokalnego. d) Styczną do wykresu funkcji f w punkcie A opisuje równanie y = 8 . e) Styczna do wykresu funkcji f w punkcie A opisuje równanie y = 10 . f) Styczna do wykresu funkcji f w punkcie A opisuje równanie y = 10x 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz