2.136. Wykaż, że reszta z dzielenia przez 8 nieparzystych jest równa 2. sumy kwadratów dwóch kolejnych liczb

2.136. Wykaż, że reszta z dzielenia przez 8 nieparzystych jest równa 2. sumy kwadratów dwóch kolejnych liczb