2.137. Wykaż, że reszta z dzielenia przez 16 sumy kwadratów czterech kolejnych równa 8. D liczb parzystych jest D

2.137. Wykaż, że reszta z dzielenia przez 16 sumy kwadratów czterech kolejnych równa 8. D liczb parzystych jest D