2.138. Wykaż, że jeśli a > 3 i b > 4 , to (2a + 3b)/6 > 3 D 2.

2.138. Wykaż, że jeśli a > 3 i b > 4 , to (2a + 3b)/6 > 3 D 2.