2.139. Wykaż, że jeśli a<1 i b>-4,to 4a-2b 2 <4.

2.139. Wykaż, że jeśli a<1 i b>-4,to 4a-2b 2 <4.