2.140. Wykaż, że jeśli liczby rzeczywiste a, b, c spełniają nierównośća a > b > c , to D a> b+c 2 . D

 2.140. Wykaż, że jeśli liczby rzeczywiste a, b, c spełniają nierównośća a > b > c , to D a> b+c 2 . D