2.141. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierów ność: a) x ^ 2 + 2xy + 3y ^ 2 >= 0 c) xy <= (x ^ 2 + 9y ^ 2)/6 D

2.141. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierów ność: a) x ^ 2 + 2xy + 3y ^ 2 >= 0 c) xy <= (x ^ 2 + 9y ^ 2)/6 D