2.138. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji f, której dziedzina jest przedzial (- 3, 5) . Wykres ten sklada się z dwóch odcinków i fragmentu paraboli, y = f(x) 45 a) Podaj zbiór, w którym funkcja f jest różniczkowalna. b) Oblicz: f^ prime (-2),f^ prime (1),f^ prime (3) , f^ prime (4) .

2.138. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji f, której dziedzina jest przedzial (- 3, 5) . Wykres ten sklada się z dwóch odcinków i fragmentu paraboli, y = f(x) 45 a) Podaj zbiór, w którym funkcja f jest różniczkowalna. b) Oblicz: f^ prime (-2),f^ prime (1),f^ prime (3) , f^ prime (4) .

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz