2.145. Wykaż, że: a) liczba sqrt(7) jest niewymierna; b) liczba sqrt(p) , gdzie p jest liczbą pierwszą, jest niewymierna.

2.145. Wykaż, że: a) liczba sqrt(7) jest niewymierna; b) liczba sqrt(p) , gdzie p jest liczbą pierwszą, jest niewymierna.