2.146. Liczba sqrt(11) jest liczbą niewymierną. Wykaż, że liczby: 7 sqrt 11 +5, -3 sqrt 11 + 2 są liczbami niewymiernymi. to a = b = c . D (sqrt(11) – 1)/(sqrt(11))

2.146. Liczba sqrt(11) jest liczbą niewymierną. Wykaż, że liczby: 7 sqrt 11 +5, -3 sqrt 11 + 2 są liczbami niewymiernymi. to a = b = c . D (sqrt(11) – 1)/(sqrt(11))