2.147. Wykaż, że jeśli a jest liczbą niewymierną, to również liczby: 5a + 2i * (a – 3)/4 są niewymierne. D

2.147. Wykaż, że jeśli a jest liczbą niewymierną, to również liczby: 5a + 2i * (a – 3)/4 są niewymierne. D