2.148. Wykaż, że jeśli dwie dowolne liczby rzeczywiste a, b spełniają nierówność ab > 5 , to a ^ 2 + b ^ 2 > 10 D

2.148. Wykaż, że jeśli dwie dowolne liczby rzeczywiste a, b spełniają nierówność ab > 5 , to a ^ 2 + b ^ 2 > 10 D