2.149. Wykaż, że jeśli dwie dowolne liczby rzeczywiste a i b spełniają nierówność ab <= - 3, to * g ^ 2 + b ^ 2 > 6 . D

 2.149. Wykaż, że jeśli dwie dowolne liczby rzeczywiste a i b spełniają nierówność ab <= – 3, to * g ^ 2 + b ^ 2 > 6 . D