2.150. Wykaż, że jeśli dwie dowolne liczby rzeczywiste a i b spełniają nierówność a ^ 2 * b ^ 2 >= 7 , to * a ^ 4 + b ^ 4 >= 14 .

2.150. Wykaż, że jeśli dwie dowolne liczby rzeczywiste a i b spełniają nierówność a ^ 2 * b ^ 2 >= 7 , to * a ^ 4 + b ^ 4 >= 14 .