2.147. Mały zakład może produkować dziennie x wieszaków.gdzie Na dzienne koszty działalności zakładu składają się następujące elementy: – 4 zł to koszt związany z wyprodukowaniem każdego wieszaka; 22500/x to koszty bieżące działalności zakladu, serwis urządzeń produkcyjnych; – 600 zł to wynagrodzenie pracowników. a) Zapisz wzór funkcji y = K(x) , gdzie K(x) oznacza dzienny koszt działalności zakladu przy wyprodukowaniu x wieszaków. b) Oblicz, ile wieszaków dziennie powinien wyprodukować ten zaklad, aby jego dzienny koszt działalności był najmniejszy.

2.147. Mały zakład może produkować dziennie x wieszaków.gdzie Na dzienne koszty działalności zakładu składają się następujące elementy: – 4 zł to koszt związany z wyprodukowaniem każdego wieszaka; 22500/x to koszty bieżące działalności zakladu, serwis urządzeń produkcyjnych; – 600 zł to wynagrodzenie pracowników. a) Zapisz wzór funkcji y = K(x) , gdzie K(x) oznacza dzienny koszt działalności zakladu przy wyprodukowaniu x wieszaków. b) Oblicz, ile wieszaków dziennie powinien wyprodukować ten zaklad, aby jego dzienny koszt działalności był najmniejszy.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz