...

2.151. Uzasadnij, dlaczego poniższe zdania są fałszywe. a) Liczbą niewymierną nazywamy liczbę, którą można przedstawić w postaci b) Sumą zbiorów A i B nazywamy zbiór złożony z elementów, które należą jedno ułamka cześnie do zbioru A i do zbioru B. c) Z=Z, UZ d) Pierwiastkiem kwadratowym z nieujemnej liczby a nazywamy taką liczbę b, dla której b²=a

2.151. Uzasadnij, dlaczego poniższe zdania są fałszywe. a) Liczbą niewymierną nazywamy liczbę, którą można przedstawić w postaci b) Sumą zbiorów A i B nazywamy zbiór złożony z elementów, które należą jedno ułamka cześnie do zbioru A i do zbioru B. c) Z=Z, UZ d) Pierwiastkiem kwadratowym z nieujemnej liczby a nazywamy taką liczbę b, dla której b²=a

Zobacz!