...

2.154. Z podanych wzorów wyznacz wskazane wielkości: a) P = (c + d)/2 * h ; b) p=2* pi* r*(r+h); c) P = 2(ab + bc + ac) ; P = (a + b + c)/2 * (a + b – c)/2 d) P= Średnie

2.154. Z podanych wzorów wyznacz wskazane wielkości: a) P = (c + d)/2 * h ; b) p=2* pi* r*(r+h); c) P = 2(ab + bc + ac) ; P = (a + b + c)/2 * (a + b – c)/2 d) P= Średnie 

Zobacz!