2.155. Oblicz średnią arytmetyczną i geometryczną poniższych liczb i porównaj te średnie: a) 2 c) 8 8 12 12 18

2.155. Oblicz średnią arytmetyczną i geometryczną poniższych liczb i porównaj te średnie: a) 2 c) 8 8 12 12 18