...

2.156. Wyniki poniższa tabela: sprawdzianu dla ocena 6 5 4 3 2 1 a) Oblicz średnią ocen ze sprawdzianu. b) Oblicz, ile procent uczniów otrzymało ze sprawdzianu co najmniej 4. c) Oblicz, ile procent uczniów otrzymało ze sprawdzianu ocenę poniżej średniej. Wyniki zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

2.156. Wyniki poniższa tabela: sprawdzianu dla ocena 6 5 4 3 2 1 a) Oblicz średnią ocen ze sprawdzianu. b) Oblicz, ile procent uczniów otrzymało ze sprawdzianu co najmniej 4. c) Oblicz, ile procent uczniów otrzymało ze sprawdzianu ocenę poniżej średniej. Wyniki zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku. 

Zobacz!