...

2.157. Nauczyciel powiedział uczniom, że ocena semestralna jest średnią ważo ną ocen cząstkowych. Przy czym najważniejsze są prace klasowe (waga 50), tro chę mniej ważne są odpowiedzi ustne (waga 30), a najmniej ważne są kartkówki (waga 20). Jakiej oceny semestralnej może spodziewać się osoba, która otrzymała: a) z klasówek: 5,5,3;2 odpowiedzi 4; z kartkówki 1 z klasówek: 1,5,3;z odpowiedzi 4; z kartkówki 5. b) b) 1 d) 3 4 16 3 3 uczniów klas pierwszych 3 pewnego liceum ilustruje liczba ocen 2 16 34 52 8 3 c, h h a, mathcal C (a,b,c>0)

2.157. Nauczyciel powiedział uczniom, że ocena semestralna jest średnią ważo ną ocen cząstkowych. Przy czym najważniejsze są prace klasowe (waga 50), tro chę mniej ważne są odpowiedzi ustne (waga 30), a najmniej ważne są kartkówki (waga 20). Jakiej oceny semestralnej może spodziewać się osoba, która otrzymała: a) z klasówek: 5,5,3;2 odpowiedzi 4; z kartkówki 1 z klasówek: 1,5,3;z odpowiedzi 4; z kartkówki 5. b) b) 1 d) 3 4 16 3 3 uczniów klas pierwszych 3 pewnego liceum ilustruje liczba ocen 2 16 34 52 8 3 c, h h a, mathcal C (a,b,c>0)

Zobacz!