...

2.159. W klasie Illa próbny egzamin maturalny z biologii pisało 20 uczniów. W tej klasie średni wynik z tego egzaminu był równy 60%. W klasie Illb próbny egzamin maturalny z biologii pisało 5 uczniów, Średni wynik uzyskany przez tych uczniów był równy 40%. Jaki był średni wynik próbnego egzaminu maturalnego z biologii ucz niów z klasy Illa i z klasy Illb?

2.159. W klasie Illa próbny egzamin maturalny z biologii pisało 20 uczniów. W tej klasie średni wynik z tego egzaminu był równy 60%. W klasie Illb próbny egzamin maturalny z biologii pisało 5 uczniów, Średni wynik uzyskany przez tych uczniów był równy 40%. Jaki był średni wynik próbnego egzaminu maturalnego z biologii ucz niów z klasy Illa i z klasy Illb?

Zobacz!