...

2.160. Poniższy diagram przedstawia wynagrodzenie netto pracowników pewnej firmy. 10 9 8 1 1600 1860 2620 3150 4200 wynagrodzenie miesięczne (netto) [zt] a) Oblicz średnie wynagrodzenie netto w tej firmie. b) Oblicz procent pracowników, którzy zarabiają więcej niż wynosi średnie wyna grodzenie w tej firmie. c) Jaki procent najwyższego wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie najniższe? Wyniki podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

2.160. Poniższy diagram przedstawia wynagrodzenie netto pracowników pewnej firmy. 10 9 8 1 1600 1860 2620 3150 4200 wynagrodzenie miesięczne (netto) [zt] a) Oblicz średnie wynagrodzenie netto w tej firmie. b) Oblicz procent pracowników, którzy zarabiają więcej niż wynosi średnie wyna grodzenie w tej firmie. c) Jaki procent najwyższego wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie najniższe? Wyniki podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

Zobacz!