...

2.161. Dwie trzecie pewnego towaru sprzedawca sprzedał z zyskiem 25%, 20% z zyskiem 40%, a pozostałą część – z zyskiem 30%. Jaki procentowy zysk uzyskał ze sprzedaży tego towaru? Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. towaru

2.161. Dwie trzecie pewnego towaru sprzedawca sprzedał z zyskiem 25%, 20% z zyskiem 40%, a pozostałą część – z zyskiem 30%. Jaki procentowy zysk uzyskał ze sprzedaży tego towaru? Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. towaru

Zobacz!