2.166. W czterech kolejnych latach inflacja w Polsce była równa: 7,3%, 10,1%, 5,5%, 1,9%. Jaka była średnia inflacja w tych czterech latach? Wynik podaj z dokład nością do drugiego miejsca po przecinku.

2.166. W czterech kolejnych latach inflacja w Polsce była równa: 7,3%, 10,1%, 5,5%, 1,9%. Jaka była średnia inflacja w tych czterech latach? Wynik podaj z dokład nością do drugiego miejsca po przecinku.