2.167. Z miejscowości A do B jednocześnie wyjechały dwie ciężarówki. Pierwsza połowę czasu przeznaczonego na przebycie drogi jechała z prędkością 50 km/h , drugą połowę czasu – z prędkością 40 km/h . Natomiast druga ciężarówka połowę drogi jechała z prędkością 40 km/h , a pozostałą część – z prędkością 50 km/h . Która z ciężarówek była pierwsza w miejscowości B? Odpowiedź uzasadnij.

2.167. Z miejscowości A do B jednocześnie wyjechały dwie ciężarówki. Pierwsza połowę czasu przeznaczonego na przebycie drogi jechała z prędkością 50 km/h , drugą połowę czasu – z prędkością 40 km/h . Natomiast druga ciężarówka połowę drogi jechała z prędkością 40 km/h , a pozostałą część – z prędkością 50 km/h . Która z ciężarówek była pierwsza w miejscowości B? Odpowiedź uzasadnij.