...

2.191. Z miejscowości A do B jednocześnie wyjechały dwie ciężarówki. Pierwszą połowę czasu przeznaczonego na przebycie drogi jechała z prędkością 50 km/h, drugą połowę czasu – z prędkością 40 km/h. Natomiast druga ciężarówka połowę drogi jechała z prędkością 40 km/h, a pozostałą część – z prędkością 50 km/h. Która z ciężarówek była pierwsza w miejscowości 8? Odpowiedź uzasadnij.

2.191. Z miejscowości A do B jednocześnie wyjechały dwie ciężarówki. Pierwszą połowę czasu przeznaczonego na przebycie drogi jechała z prędkością 50 km/h, drugą połowę czasu – z prędkością 40 km/h. Natomiast druga ciężarówka połowę drogi jechała z prędkością 40 km/h, a pozostałą część – z prędkością 50 km/h. Która z ciężarówek była pierwsza w miejscowości 8? Odpowiedź uzasadnij.

Zobacz!