...

2.21. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji w punkcie x Jeśli tak, to oblicz tę granicę. a) b) c) d) e) f(x)= -3x+5,&jesli&x>1\\ 2x 1 &jes|i&x<1 f(x)= x+6 3x-2 ,&iefh&x>2\\ x^ 2 -1,&1esin x<2 x 0 =0 f(x)= x^ 3 +5,&iesli x>-3\\ -x^ 2 +4x-1,&ies|i&x<-3 x 0 =1 x 0 =2 f(x)=\ matrix |x-2|,&je511&x>-1\\ sqrt 6-3x ,&je5|i&x<-1 x 0 =-3 x 0 =-1 f(x)= x^ 2 -16 4-x ,&iesu&x>4&x 0 =1\\ 3x-4,&jesii x<4 f(x)= sqrt 2x+9 -3 x ,&|ef||&x>0\\ 2x-3 4x-9 ,&|ef||x<0 x 0 =4 x 0 =0 f)

2.21. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji w punkcie x Jeśli tak, to oblicz tę granicę. a) b) c) d) e) f(x)= -3x+5,&jesli&x>1\\ 2x 1 &jes|i&x<1 f(x)= x+6 3x-2 ,&iefh&x>2\\ x^ 2 -1,&1esin x<2 x 0 =0 f(x)= x^ 3 +5,&iesli x>-3\\ -x^ 2 +4x-1,&ies|i&x<-3 x 0 =1 x 0 =2 f(x)=\ matrix |x-2|,&je511&x>-1\\ sqrt 6-3x ,&je5|i&x<-1 x 0 =-3 x 0 =-1 f(x)= x^ 2 -16 4-x ,&iesu&x>4&x 0 =1\\ 3x-4,&jesii x<4 f(x)= sqrt 2x+9 -3 x ,&|ef||&x>0\\ 2x-3 4x-9 ,&|ef||x<0 x 0 =4 x 0 =0 f)

Zobacz!

Dodaj komentarz