...

2.22. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji w punkcie x Jeśli tak, to oblicz tę granicę. f(x)= lfloor x-1 sqrt 2x-1 -1 x-2 , f(x)= 2x^ 2 +20x+4 4-x^ 2 \\ x^ 2 +8 x^ 2 +3x+2 , f(x)= 3x^ 2 -16x+21 3x-9 ,\\ sqrt x+6 -3 a b) Vx+1-2 jeśli x < 1 jeśli x > 1 x 0 =1 jeśli x in(-2,2) jeśli x in(- infty,-2) jeśli x < 3 jeśli x > 3 jeśli x < - 4 , jeśli x > – 4 x 0 =3 c) f(x)= x^ 2 +x-2 |2x+6| ,\\ x^ 2 +13x+36 x+4 x 0 =-2 d) x 0 =-4

2.22. Zbadaj, czy istnieje granica funkcji w punkcie x Jeśli tak, to oblicz tę granicę. f(x)= lfloor x-1 sqrt 2x-1 -1 x-2 , f(x)= 2x^ 2 +20x+4 4-x^ 2 \\ x^ 2 +8 x^ 2 +3x+2 , f(x)= 3x^ 2 -16x+21 3x-9 ,\\ sqrt x+6 -3 a b) Vx+1-2 jeśli x < 1 jeśli x > 1 x 0 =1 jeśli x in(-2,2) jeśli x in(- infty,-2) jeśli x < 3 jeśli x > 3 jeśli x < – 4 , jeśli x > – 4 x 0 =3 c) f(x)= x^ 2 +x-2 |2x+6| ,\\ x^ 2 +13x+36 x+4 x 0 =-2 d) x 0 =-4

Zobacz!

Dodaj komentarz